747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1985


3.1.6.1.3 Verlies


Bestanddelen
Stukken betreffende verkopen van onroerend goed, geordend per jaar, met tekeningen, 1936 - 1985, 38 omslag
Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerend goed van de gemeente, 1970 - 1978, 1 omslag
Stukken betreffende de verkoop van een perceel, kadastraal bekend onder nummer Ooij sectie B 2040 ged., aan J. Looijschelder voor het bouwen van een winkel/woonhuis en het verkrijgen van toestemming voor het vestigen van een ambachtelijke slagerij, met tekeningen, 1977 - 1980, 1 omslag