747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1985


3.1.6.3.2 Boekhouding


Bestanddelen
Secretarieregisters, mandatenregisters van de gemeenteontvanger, met hiaten, 1935 - 1984, 11 omslag; 155 deel
Financieel-historisch overzicht, 1985, 2 omslag