747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1985


3.1.7.1.2 Rechten en tegemoetkomingen


Bestanddelen
Veldwachterverordeningen 1933 en 1938, met wijzigingen, 1933 - 1943, 1 omslag
Voorschriften en algemene correspondentie betreffende de onbezoldigde rijks- en gemeenteveldwachters, 1934 - 1956, 1 omslag
Arbeidsovereenkomstenverordeningen, met wijzigingen, 1937 - 1967, 1 omslag
Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling betreffende de Behandeling van Gemeentelijke Personeelsaangelegenheden, 1957 - 1985, 1 omslag
Stukken betreffende de overname per 1 januari 1965 door de gemeente van personeel van de Technische Dienst Kring Maas en Waal en Rijk van Nijmegen, 1963 - 1964, 1 omslag
Overzichten en rapporten betreffende de personeelsformatie, salariëring en bevorderingen van personeel, 1965 - 1985, 1 omslag
Stukken betreffende de detachering van personeel bij woningbouwvereniging ' De goede woning', 1968 - 1985, 1 omslag
Stukken betreffende het personeel van de dienst Gemeentewerken, 1970 - 1982, 1 omslag
Reglement op de medezeggenschap van het personeel, 1953 - 1954, 1 omslag
Stukken betreffende de personeelsraad, 1972 - 1975, 1 omslag
Stukken betreffende de regeling van de bezoldiging van de ambtenaren van de burgerlijke stand, 1936 - 1961, 1 omslag
Bezoldigingsbesluiten, 1936 - 1974, 9 omslag
Regeling betreffende het toekennen van opbouwtoelagen, 1946 - 1947, 1 omslag
Verordening betreffende het toekennen van een tijdelijke bijslag en een tijdelijke kindertoelage, 1948 - 1963, 1 omslag
Regeling betreffende het toekennen van gratificaties, 1948 - 1969, 2 omslag
Stukken betreffende de tijdelijke ziektenkostenverzekering, 1950 - 1953, 1 omslag
Wachtgeldverordeningen, met wijzigingen, 1952 - 1967, 1 omslag
Uitkeringsverordeningen, met wijzigingen, 1952 - 1983, 2 omslag
Stukken betreffende verlofregelingen met wijzigingen, 1952 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de toetreding tot de Interprovinciale Ziektenkostenverzekering voor Ambtenaren Gelderland, 1953, 1 omslag
12