747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1985


3.2.4.1 Burgerlijke stand


Bestanddelen
Stukken betreffende het opmaken van de overlijdensakte van Marinus Spillenaar Bilgen, 1945 - 1946, 1 omslag
Overzichten van door oorlogshandelingen overleden personen, 1945 - 1949, 1 omslag
Verordening bepalende de uren waarop het bureau van de burgerlijke stand dagelijks voor het publiek geopend zal zijn, 1965 - 1966, 1 omslag
Overlijdensakten, 1933 - 1960, 3 band