747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1985


3.2.8.1.1.1 Algemeen


Bestanddelen
Verslagen van wegenschouw, 1936 - 1966, 1 omslag
Stukken betreffende het subsidiëren van de Commissie voor besproeiing van onverharde wegen te Beek en Ubbergen, 1937 - 1942, 1960, 1 omslag
Stukken betreffende het herstel van oorlogsschade aan de gemeentelijke wegen, 1945 - 1952, 1 omslag
Vergaderstukken van de Commissie voor de overdracht van het eigendom en de onderhoudsplicht van wegen in het polderdistrict Circul van de Ooij, 1949 - 1960, 1 omslag
Stukken betreffende de door de provincie en Rijkswaterstaat aan de gemeente verleende uitwegvergunningen, 1955 - 1985, 1 omslag
Nota betreffende het raamontsluitingplan voor de verharding van landbouwwegen, 1960 - 1962, 1 omslag
Stukken betreffende de protestactie van de bewoners ter verkrijging van verbeteringen aan de Bongerdstraat in verband met de verkeersveiligheid, 1980 - 1983, 1 omslag
Wegenlegger, 1932 - 1968, 1 omslag