747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1935


2.2.1.4.2.2 Inhoudsopgaven van de oorspronkelijke dossiers

Bereik en inhoud Het archiefblok 1925 - 1935 is door de gemeentelijke administratie ingericht volgens een archiefschema, bestaande uit een aantal onderwerpsrubrieken. Iedere rubriek werd in een omslag geborgen, waarop een inhoudsopgave werd bijgehouden. Werd deze te lang, dan ging men verder op een inlegvel.
Er zijn in het verleden al eens stukken uit dit archiefblok vernietigd, waardoor sommige omslagen helemaal leeg zijn geraakt. Omdat er geen vernietigingslijsten zijn aangetroffen, zijn bij de bewerking van het archief alle originele dossieromslagen met inhoudsopgaven bewaard, ook de lege. Dit aanhangsel bij de inventaris geeft
daarvan een overzicht in de oorspronkelijke volgorde. De genummerde omslagen zijn leeg aangetroffen, de ongenummerde verwijzen naar de plaats in de inventaris van de nog bestaande dossiers.

Bestanddelen