866 Gemeente Wamel 1818 - 1983


1.1.2.1.3.2 Gemeentelijke belastingen en rechten


Bestanddelen
Stukken betreffende het vaststellen van de legesverordeningen, 1929 - 1930, 1 omslag
Register 'de hoofdelijke omslag', houdende gegevens per hoofd van het gezin met aanduiding in welke klasse men valt voor de belasting, ingesteld in 1824, ter bestrijding van het tekort van de gemeente, 1839, 1 katern
Classificatie-rol voor de gewone en buitengewone personele omslag in de gemeente Wamel, dorp Wamel, 1848, 1 katern
Verordeningen op het heffen van belasting voor afschriften, uittreksels en afdrukken van de stukken uit het gemeentearchief, de secretarie en voor diensten ter plaatse, 1852 - 1898, 1 omslag
Stukken betreffende de verordening op de heffing der hoofdelijke omslag in de gemeente Wamel, met wijzigingen, 1868 - 1913, 1 omslag
Verordening op de heffing van een belasting op de honden, met wijzigingen, 1884 - 1904, 1 omslag
Stukken betreffende de verordening op de heffing en invordering inzake de de straatverlichting, 1895 - 1899, 1 omslag
Verordening op de invordering van seinkosten door de telefoonkantoren, met wijziging, 1898 - 1899, 1 omslag
Kladberekeningen van de opbrengst van de hoofdelijke omslag, 1900 - 1904, 1 omslag
Voorstel tot wijziging van de verordening regelende de openbare vermakelijkheden in de gemeente Wamel, 1908, 1 stuk
Stukken betreffende de vaststelling van het heffingspercentage voor de plaatselijke inkomstenbelasting, 1925 - 1929, 1 omslag