1 Stadsbestuur Nijmegen 1196 - 1810


8.1.1.1 Rentmeestersrekeningen


Bestanddelen
Bijlagen tot de rekeningen en stukken betreffende het beheer van de rentmeester Frederik Henrik Rens, 1719/1720 - 1721/1722, 1 omslag
Bijlagen tot de rekening en stukken betreffende het beheer van de rentmeester Johan van de Wall, 1605/1606, 1 omslag
Rekening van de rentmeester Jacob Lewens, 1633/1634, 1 deel
Bijlagen tot de rekeningen en stukken betreffende het beheer van de rentmeester Johan Cornelissen, 1619/1620 - 1620/1621, 1 omslag
Rekening van W.H. van Burck, E. Vos en J.J. Keer als gecommiteerden tot het Bureau van Financiën, 1795, 1 deel
Stukken betreffende het beheer van de stadsrentmeester Jan van Dieten, (15)74 - (15)87, 1 omslag
Rekening van de rentmeester Wilhelm van der Wardt, 1624/1625, 1 deel
Rekening van de rentmeester Anthonius van der Lijnden, 1602/1603, 1 deel
Bijlagen tot de rekeningen en stukken betreffende het beheer van de rentmeester Christoffel Biesman, 1594/1595 - 1597/1598, 1 omslag
Bijlagen tot de rekening en stukken betreffende het beheer van de rentmeester Theodorus Merkes, 1743/1744, 1 omslag
Rekeningen der stad Nijmegen, 1382 - 1593/1594, 75 deel
Conceptrekeningen der stad Nijmegen, 1554/1555 - 1558/1559, 4 omslag
Bijlagen en losse stukken, aangetroffen in de rekeningen der stad Nijmegen, 1511/1512 - 1593/1594, 32 omslag
Rekeningen van de rentmeester Christoffel Biesman, 1594/1595 - 1597/1598, 4 deel
Rekening van de rentmeester Wilhelm van Lohn, 1598/1599, 1 deel
Rekeningen van de rentmeester Derick ter Spijcken, 1599/1600 - 1601/1602, 3 deel
Stukken betreffende het beheer van de rentmeester Derick ter Spijcken, 1600/1601, 1 omslag
Rekening van de rentmeester Derick van Herwarden, 1603/1604, 1 deel
Rekening van de rentmeester Johan Cuijpper Willemssen, 1604/1605, 1 deel
Stukken betreffende het beheer van de rentmeester Johan Cuijpper Willemssen, 1604/1605, 1 omslag