762 Notaris Roes Winssen 1861 - 1960


1 Archief


Bestanddelen
Journaal van ontvangst en uitgaaf, 1862 - 1930, 14 deel
Kasboeken, 1942 - 1951, 4 deel
Registers van publieke verkoop van vaste goederen, met alfabetische index, 1886 - 1917, 2 deel
Registers van jaarlijkse opbrengst van verpachtte weilanden, 1900 - 1915,
Jaarlijkse opbrengst van verpachtte weilanden, 1924 - 1925,
Register van de kortingen op de pachten met in chronologische volgorde vermelding van het verpachte, de verpachter en de pachter, 1933 - 1939, 1 deel
Honorarium- en verschottenboek, 1933 - 1936, 1 deel
Stukken omtrent verkoop roerende goederen, 1903 - 1904, 1 deel
Registers van publieke verkoping van roerende goederen, 1922 - 1927,
Registers van publieke verkoop en verpachting van roerende goederen, 1933 - 1949,
Grootboeken, 1933 - 1950,
Alfabetische lijst van debiteuren van hoofspachtpenningen en renten, met verwijzing naar het jaar waarin het verschuldigd moet worden betaald, 1921 - 1928,
Pachtboeken A - B, 1933 - 1951,
Kasboeken, 1934 - 1956,
Boeken over pacht en verkoop, 1893 - 1933,
Kasboek, 1931,
Kasboek, 1932,
Stukken omtrent inkomsten en uitgaven, 1935 - 1942,
Stukken omtrent verkoop en verpachting, 1941 - 1945,
Stukken omtrent verkoop en verpachting, 1948 - 1949,
12