2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.2.2 Volkshuisvesting

Bereik en inhoud De bouwvergunningen zijn apart opgenomen in archief 1335 Bouwvergunningen Nijmegen

Bestanddelen
Stukken betreffende noodgebouwen, 1944-1946, 6 omslag
Stukken betreffende de financiële verrekening met de Inspectie der Domeinen van het gebruik door de gemeente van lokalen van de St. Annastichting aan de Groesbeekseweg 329 in de jaren 1944-1945, 1945 - 1947, 1 omslag