3 Stadsgerichten Nijmegen 1410 - 1811


2.4.3.7.2 Open testamenten


Bestanddelen
Protocol van open testamenten en tochten, 1793 - 1809, 3 deel
Minuutacten (en enige grossen) van open testamenten, 1554 - 1810, 18 omslag; 14 stuk; 7 charter
Acten van revocatie van een testament uit handen van de Griffier der Rechtbank van eerste aanleg van het Kwartier Nijmegen door George Milde en D. van den Toorn, 1815, 2 stuk