137 Parochie Christus Koning Nijmegen 1929 - 1986


1 Archief


Bestanddelen
Stukken betreffende de oprichting van de parochie, de benoeming van de pastoor(s) en de bouw van de kerk, 1929 - 1933, 1938, 1948, 1 omslag
Stukken betreffende de viering van het 12 1/2 jarig bestaan, het 25 jarig, het 40 jarig en het 50 jarig jubileum van de parochie; met foto's, 1945, 1958, 1972 - 1973, 1983, 6 omslag
Parochieregister, houdende opgave van gegevens over de parochianen; alf. op straatnaam, 1933 - 1969, 77 omslag
"Familieregisters", houdende opgaven van gegevens over de leden van de parochie; per straat geordend, 1956 - 1970, 16 band
Stukken betreffende de verwelkoming van nieuwe leden van de parochie, 1981 - 1983, 1 omslag
"Memoriale parochiae", overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in 1943, 1943, 1 katern
Stukken betreffende de doop van personen die overgaan naar de katholieke kerk, 1934 - 1944, 1 omslag
Stukken betreffende het verlenen van huwelijksdispensaties, 1934 - 1944, 1 omslag
"Dokumenta Matrimonialia", huwelijksformulieren, vragenlijsten voor bruid en bruidengom t.b.v. het onderzoek voor de huwelijkssluiting, 1942 - 1978, 36 omslag
Register van huwelijksafkondigingen, 1956 - 1963, 1 deel
"Zielboek", register van overledenen voor wie in de kerk gebeden wordt; met teksten van gebeden, 1951 - 1956, 1 deel
Stukken betreffende de enquête naar de opvattingen van de parochianen in Nijmegen-Oost, 1973, 2 omslag
Stukken betreffende de aankondiging door de pastoor van bedevaarten, plechtigheden en andere aktiviteiten, 1934 - 1937, 1 omslag
"Parochienieuws", bekendmakingen door de pastoor, 1963 - 1965, 1 omslag
Ingekomen stukken bij de pastoor, 1933, 1 omslag
Ingekomen en doorslagen van uitgaande stukken; alf. geordend op afzender/geadresseerde, 1942 - 1944, 1 omslag
Correspondentie van de pastoor met en over de Congregatie der Zusters van het Allerheiligst Hart van Jezus, 1932 - 1940, 1 omslag
Stukken betreffende het houden van gebedsakties en de voorbereiding op het paasfeest, 1937 - 1946, 1 omslag
Verslagen van "parochiegesprekken", gesprekken met groepen parochianen, 1963 - 1964, 1 omslag
Verslagen van vergaderingen van de parochieraad en stukken bestemd voor en/of behandeld door de parochieraad, 1969 - 1978, 6 omslag