420 Buitenpolder Winssense Waarden 1951 - 1958


1.3.1 Rekeningen


Bestanddelen
Rekeningen, 1951 - 1958, 7 deel
Bijlagen van de rekeningen, 1951 - 1958, 7 deel
Begrotingen, 1951 - 1958, 7 deel
Kasboeken, 1951 - 1958, 7 deel
Registers van ontvangst, 1951/1958, 7 deel
Registers van uitgaaf, 1951 - 1958, 7 deel
Kascontroleboek, 1952, 1 deel
Processen-verbaal van opname van kas en boeken, 1952 - 1957, 1 omslag