741 Gemeente Beuningen 1768 - 1980


3.3.2.2.04.2 Bevolking


Bestanddelen
'Persoonskaarten', persoonsregister, alfabetisch geordend op achternaam, (ca. 1938) 1957 - 1980 (1994), 96 omslag
'Archiefregister', register van overleden of vertrokken inwoners, bestaande uit afschriften van verzonden persoonskaarten, alfabetisch geordend op achternaam, (1938) 1957 - 1976, 33 band
'Woningkaarten', woningregister, houdende vermelding der bewoners, alfabetisch geordend op straatnaam, 1935 - 1980 (1987), 24 omslag
'Woningkaarten', woningregister van voornamelijk onbewoonbaar verklaarde en afgebroken panden, houdende vermelding van bewoners, alfabetisch geordend op straatnaam, met gegevens over het ontstaan van een aantal straatnamen, 1935 - 1980 (1985), 2 omslag
Adreslijsten, houdende vermelding der bewoners, alfabetisch op straatnaam; met straatnamenkaarten, 1957 - 1973, 1 omslag
Stukken betreffende de bemoeienis met verzoeken tot naamswijzigingen van ingezetenen, 1974, 1977, 1 omslag
Stukken betreffende de automatisering van de bevolkingsadministratie, 1973 - 1979, 1 omslag
Stukken betreffende de afsluiting van het losbladig archiefregister in verband met de aanschaf van een fotokopieerapparaat, 1976, 1 omslag
Registers van ingekomen personen, 1956 - 1962, 2 deel
Registers van vertrokken personen, 1956 - 1962, 2 deel
Stukken betreffende de opneming van ingekomen personen in het bevolkingsregister, alsmede betreffende de overschrijving van de persoonskaart van een ingezetene, 1958 - 1961, 1978, 1 omslag
Register van tijdelijk in de gemeente verblijvende personen, 1955 - 1965, 1 deel
Stukken betreffende het op verzoek van het Israël Comité Nederland afd. Gelderland nimmer uitgeven van verklaringen van niet - Jood zijn, 1975, 1 omslag
Staten en andere stukken houdende gegevens over de loop der bevolking, 1954 - 1980, 3 omslag
Staten houdende gegevens over de leeftijdsopbouw, 1966 - 1978, 4 omslag
Register houdende gegevens over de leeftijdsopbouw van de inwoners van de kernen Beuningen en Weurt, 1979, 1 katern
Registers van verzonden persoonskaarten van in de gemeente geboren kinderen, niet behorende tot de bevolking, alsmede van in andere gemeenten geboren kinderen (toevallige geboorten), (1947) 1957 - 1981, 4 deel
Registers van verzonden kennisgevingen van in de gemeente overleden personen, niet behorende tot de bevolking, alsmede van ontvangen kennisgevingen van in andere gemeenten overleden personen (toevallig overlijden), 1943 - 1981, 2 deel
Register houdende jaaroverzichten van geboorten, overledenen en de loop der bevolking, 1973 - 1980, 1 katern
Stukken betreffende de volkstelling van 1960; met tekening, 1959 - 1963, 1 omslag
12