741 Gemeente Beuningen 1768 - 1980


3.3.2.2.06.4.1 Hinderwetvergunningen


Bestanddelen
'Vervallen' hinderwetvergunningen, per letter alfabetisch geordend op straatnaam; met tekeningen, 1927 - 1979, 5 omslag
'Vervallen' hinderwetvergunningen, alfabetisch geordend op straatnaam, 1947 - 1979,
Stukken betreffende de verlening van vergunningen, en de opsporing van strafbaar gestelde feiten ingevolge de Hinderwet; met tekening, 1960 - 1979 (1981), 1 omslag