1079 Migrantenerfgoed Nijmegen 1960 - 1980


2 Turkije


Bestanddelen
Uitnodiging kennismaking met moskee voor buurtbewoners,
Informatiedocument over Nijmegen, fabrieken (o.a. ASW Apparatenfabriek) en de sociale verzekering van werknemers; bijlage bij arbeidscontract van Mehmet Kaya, 1964,
Diploma van Philips Elcoma Opleidingen voor het behalen van de bedrijfsopleiding Nederlands door Hasan Cantürk, 1970,
Gedicht Trekvogels in het Nederlands door Nuri Can,
Ontslag van Mehmet Kaya op eigen verzoek, opgesteld door Controls Maatschappij Europa NV, 06/08/1970,
Ontslagbewijs van Mehmet Kaya als transporteur, op eigen verzoek opgemaakt door Smit Nijmegen Electrotechnische Fabrieken NV, 15/11/1968,
Paspoort van Mehmet Kaya met daarin opgenomen de verblijfsvergunningen, afgegeven door de Hoofdcommissaris van Politie van de gemeente Nijmegen, 1964,
Artikel in een kerkelijk blad over het voornemen van de Stichting Moskee Nijmegen om een moskee in te richten voor de tweeduizend Islamitische gastarbeiders die Nijmegen telt, 1977,
Scriptie 'Esma en Anna, over de hulpverlening aan Turkse vrouwen door een Nederlandse hulpverleenster' door Anny Horstink, 1983, 1 omslag
Verklaring, opgesteld door de Turkse ambassade in Den Haag, van verdiend geld door Mehmet Kaya, 19/11/1965,
Ontslag van Mehmet Kaya als machinaal-bewerker, op eigen verzoek opgesteld door ASW Apparatenfabriek - Nijmegen, 10/11/1965,
Loonopgave van Mehmet Kaya over 1966 bij Robinson Schoenfabriek Frans Verschuur NV, 14/11/1966,
Uittreksel uit de Burgerlijke Stand van Mehmet Kaya, 21/08/1964,
Krantenartikel in De Gelderlander over de plannen voor de bouw van een moskee, 14/04/1970,
Krantenartikel uit De Gelderlander over een mogelijk geschikte locatie voor een moskee aan de Vondelstraat (oude limonadefabriek van de Firma Rengers), 01/12/1976,
Krantenartikel over de vestiging van een moskee in de Vondelstraat (oude limonadefabriek van de Firma Rengers) voor de proefperiode van een half jaar, 10/12/1976,
Oprichtingsakte van de Stichting Moskee Nijmegen, belegd bij notaris P.G. Pollen te Nijmegen, 21/01/1977,
Brief van de burgemeester van Nijmegen. Mr. T.M.J. de Graaf, waarin hij toezegt zitting te willen nemen in het comité van aanbeveling voor de Stichting Moskee Nijmegen, 16/03/1977,
Krantenartikel over de financiering van een onderwijsruimte en bibliotheek in de moskee aan de Vondelstraat; Tekst behorende bij een geldactie van de Ontmoetingskerk Dukenburg, 1977,
Brief van de Stichting Moskee Nijmegen aan de pastores van Nijmegen waarin wordt verzocht een inzamelactie te houden voor de moskee, 1977,