960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


1.2.2 Civiele rechtspraak


Bestanddelen
Stukken behorende bij verschillende civiele processen, gevoerd voor de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen; met bijlagen, 1811 - 1813, 5 omslag
Vergaderingsrollen, houdende processen verbaal van het verhandelde betreffende civiele zaken en de daarin gewezen vonissen voor de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 - 1837, 27 deel
'Extraordinaire minuten', zijnde beschikkingen op ter griffie ingekomen verzoeken betreffende civiele zaken voor de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 - 1838, 28 omslag