2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.6.1 Gezondheidszorg

Bereik en inhoud Bevat niet alleen stukken over de gezondheidszorg zoals uitgevoerd door medici en paramedici maar ook over preventieve maatregelen op het geboed van de openbare gezondheid.

Bestanddelen
Stukken betreffende de Vereniging tot bestrijding van de tuberculose te Nijmegen, 1906 - 1921, 1 omslag
Aanschrijving van de commissaris van de koningin in Gelderland betreffende de bestrijding van vlektyphus, 1919, 1 stuk
Stukken betreffende de overtreding van het plaatselijke reglement voor de uitoefening van de geneeskunde door dr. G. Roes, 1838 - 1843, 1 omslag
Stukken betreffende de declaratie van kosten gemaakt voor gewonde smokkelaars, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende het op kosten van de gemeente geneeskundig behandelen van bepaalde ooglijders, 1872, 1910 - 1911, 1 omslag
Stukken betreffende mutaties in de vestiging van artsen te Nijmegen, 1917 - 1946, 1 omslag
Stukken betreffende het hoge gasverbruik van de vergaderruimte boven de kerkbogen, in gebruik bij de Gezondheidscommissie, 1922, 1 omslag
Stukken betreffende de berichtgeving en registratie bij het constateren van roodvonk, 1831 - 1923, 1 omslag
Stukken betreffende een door dr. C.J. Veen Valck verrichte onderzoek naar de oorzaken van sterfte van kinderen beneden de één jaar, 1922 - 1924, 1 omslag
Stukken betreffende de uitoefening van een praktijk als heelmeester door meester chirurgijn A. Greup, 1819,
Stukken betreffende de geneeskundige armenverzorging in Nederland, in het bijzonder de tuberculosebestrijding, 1919, 1 omslag
Register van onvermogende patienten, die op kosten van de gemeente zijn verpleegd in de Kliniek voor Ooglijders, 1923 - 1926, 1 katern
Stukken betreffende de uitbetalingen voor verrichte werkzaamheden aan geneeskundigen, heelmeesters, chirurgijnen en apothekers, 1818 - 1848, 1877, 1 omslag
Stukken betreffende het al dan niet laten doorgaan van de kermis in verband met de heersende cholera, 1849, 1 omslag
Besluit betreffende de uitbreiding van het aantal inrichtingen waarvoor rijksbijdragen worden verleend ten behoeve van de verpleegkosten van behoeftige krankzinnigen, 1919, 1 stuk
Stukken betreffende voorzorgsmaatregelen tegen de pest, 1900 - 1901, 1 omslag
Stukken betreffende een rondvraag bij gemeenten naar de bekostiging van de zuigelingenzorg, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende de afzondering en verpleging van lijders aan een besmettelijke ziekte, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende het onbevoegd uitoefenen van de verloskunde door juffrouw Belder, 1815 - 1816, 1 omslag
Stukken betreffende gevallen van sterfte door kraamvrouwenkoorts, 1916, 1 omslag