1.2.2.6.1 Gezondheidszorg

Bereik en inhoud Bevat niet alleen stukken over de gezondheidszorg zoals uitgevoerd door medici en paramedici maar ook over preventieve maatregelen op het geboed van de openbare gezondheid.

Bestanddelen
Stukken betreffende het onbevoegd uitoefenen van de verloskunde door juffrouw Belder, 1815 - 1816, 1 omslag
Stukken betreffende het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde door A. Greup, 1815 - 1821, 1 omslag
Stukken betreffende vaccinatiës, 1815 - 1945, 1 pak; 17 omslag
Verordening voor de vleeshouwers en keurmeesters van het vee binnen de stad, 1816, 1 stuk
Stukken betreffende de berichtgeving en registratie bij het constateren van 'Variolae'-pokken, 1816 - 1915, 1 pak
Stukken betreffende de mutaties in de vestiging van apothekers binnen de gemeente, 1816 - 1944, 1 omslag
Stukken betreffende de opvang van lijders aan geslachtsziekten, 1816 - 1945, 1 omslag
Stukken betreffende de betaling van geneesheren voor het assisteren van de Militieraad, 1817 - 1818, 1 omslag
Stukken betreffende de plaatselijke reglementen voor de beoefening der genees-, heel-, verlos- en artsenijmengkunde, 1817 - 1819, 1841 - 1842, 1 omslag
Stukken betreffende de uitbetalingen voor verrichte werkzaamheden aan geneeskundigen, heelmeesters, chirurgijnen en apothekers, 1818 - 1848, 1877, 1 omslag
Stukken betreffende mutaties welke hebben plaatsgevonden in de uitoefening van de beroepen van genees-, heel- en tandheelkundigen, apothekers, drogisten en vroedvrouwen, 1818 - 1946, 4 omslag
Stukken betreffende de uitoefening van een praktijk als heelmeester door meester chirurgijn A. Greup, 1819,
Stukken betreffende de berichtgeving en registratie bij het constateren van besmettelijke ziekten, 1819 - 1945, 1 pak
Stukken betreffende de naleving van het reglement op het gebied van de genees- en tandheelkunde, 1820, 1 omslag
Stukken betreffende de uitoefening van een praktijk voor burgers door militaire geneeskundigen, 1822, 1825, 1830, 1 omslag
Circulaire van de Staatsraad en de gouverneur van Gelderland betreffende koepokintentingen, 1824, 1 stuk
Stukken betreffende de mutaties in de vestiging van voedvrouwen binnen de gemeente, 1824 - 1945, 1 omslag
Stukken betreffende het onbevoegd uitoefenen van de genees- en heelkunde door de magnetiseur Van der Lee, 1825, 1 stuk
Circulaire van Gedeputeerde Staten van Gelderland betreffende de toezending van een formulier voor de plaatselijke geneeskundige dienst over het uitschrijven van recepten voor geneesmiddelen, 1825, 1 stuk
Stukken betreffende de slechte waterafvoer nabij de Hezelpoort, 1826, 1 omslag