794 Gemeente Batenburg 1810 - 1983


Archiefvormer
Geautoriseerde naamGemeente Batenburg
Andere namenCommune de Batenburg (1810-1813)
Schoutambt Batenburg (1818-1825)
Heerlijkheid Batenburg (1818-1849)
Mairie de Batenburg (1810-1813)
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1810-1983
PlaatsBatenburg
Batenburg Grootestraat school
Batenburg Grootestraat 9
Batenburg
RechtsvormGemeente
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Voorganger(s)Dorpsbestuur Batenburg
Opvolger(s)Gemeente Wijchen (1984-)
Geschiedenis van het archiefMeer dan een eeuw lang bevond het archief zich in de particuliere woningen waarin de gemeentesecretarie was gevestigd. Over de omstandigheden waaronder de bescheiden in de verschillende huizen werden bewaard, zijn nauwelijks gegevens overgeleverd. Bekend is dat het gemeentebestuur in 1851 de nodige meubels aanschafte 'ten einde het archief behoorlijk te kunnen plaatsen'. (1)
In 1913 werd het nieuw gebouwde gemeentehuis aan de Grootestraat in gebruik genomen. Op de eerste verdieping bevond zich een 'archiefkamertje'. De Provinciale Archiefinspectie was in 1925 nog vol lof over de manier waarop het archief in dat 'niet te bekrompen moderne' gebouw werd bewaard. Zes jaar later moest zij haar mening herzien: 'Het verslag (over) 1925, is te optimistisch geweest. Het bleek dat het archief op ten deele daarvoor zeer ongeschikte plaatsen geborgen was'. (2) Hiermee doelde men op de zolder der openbare lagere school, waar de gemeentesecretaris een deel van het oud-archief 'bij toeval' had ontdekt. Hij bracht de bescheiden, die nogal van vocht te lijden hadden gehad, vervolgens over naar het gemeentehuis. Op aandringen van de Provinciale Archiefinspectie liet het gemeentebestuur in 1932 op de begane grond van het gemeentehuis een brandvrije kluis bouwen voor de berging van de belangrijkste archiefbestanddelen. De overige stukken werden bewaard in de burgemeesterskamer en in het 'archiefkamertje'. Dit kamertje werd in 1942 vergroot. (3) In 1956 was De Gelderlander niet erg te spreken over de archiefzorg in het Batenburgse gemeentehuis: het dagblad constateerde dat 'de stukken die in een kluis thuishoren, op de vloer liggen te schimmelen'. (4)
In 1976, toen het gemeentelijk apparaat werd ondergebracht in de voormalige pastorie aan de Molendijk, verhuisden alleen het dynamisch en het semi-statisch archief mee. De oudere
archiefbescheiden bleven nog enige tijd achter in de kluis van het oude gemeentehuis aan de Grootestraat. Van plannen om voor het statisch archief in het nieuwe gemeentehuis een archiefbewaarplaats in te richten, kwam in de daaropvolgende jaren niets terecht. In 1979 bleken de oudste stukken in strijd met de Archiefwet te zijn geborgen op de zolder van het gemeentehuis aan de Molendijk. De Provinciale Archiefinspectie adviseerde derhalve om het statisch archief in bewaring te geven aan het Gemeentearchief Nijmegen, dat zich hiertoe ook bereid verklaarde. Het gemeentebestuur van Batenburg gaf er echter de voorkeur aan om zijn oud archief onder te brengen in de archiefbewaarplaats van Wijchen, de gemeente waarmee Batenburg per 1 januari 1984 zou worden samengevoegd. (5) Uiteindelijk duurde het nog tot medio 1984 voordat het archief van Batenburg verhuisde naar het gemeentekantoor aan de Kasteellaan te Wijchen. (6)

1. Inv. nr. 2: 20 november 1851, nr. 13.
2. Verslagen der Provinciale Archiefinspectie over 1925 en 1931.
3. Inv. nr. 284; Verslag der Provinciale Archiefinspectie over 1949. In inv. nr. 376 is aangetekend welke stukken in de archiefkluis en in de burgemeesterskamer werden bewaard.
4. Het Archief te Nijmegen, archieven gemeenten Bergharen en Hernen en Leur 1810 - 1983, inv. nr. 1740: krantenknipsel, 18 april 1956.
5. Inv. nr. 1117; Verslag der Provinciale Archiefinspectie over de periode 1 januari 1978 - 31 mei 1979.
6. Vriendelijke mededeling van de heer G. Geurts, hoofd van de afdeling Interne Zaken van de gemeente Wijchen, 14 december 2000; Verslag der Provinciale Archiefinspectie over 1983.