871 Witgele Kruis, afdeling Wamel 1931 - 1985


1 Archief


Bestanddelen
Notulen, 1931 - 1963, 1 omslag
Algemene Correspondentie, 1932 - 1950, 1 omslag
Ingekomen stukken, 1951 - 1952, 1 omslag
Ingekomen stukken, 1953 jan 1 - 1957 feb 14, 1 omslag
Vragenlijsten en Financiële Overzichten (rekeningen) en verslagen, 1933 - 1957, 1 omslag
Rekeningen, 1932 - 1947, 1 omslag
Begrotingen, 1933 - 1957, 1 omslag
Subsidie Tuberculose-Bestijding, 1932, 1941 - 1951, 1 omslag
Rekeningen inzake Tuberculose-Bestrijding, 1932 - 1951, 1 omslag
Kas- en giroboek januari 1955 t/m januari 1966, 1955 jan - 1966 jan, 1 omslag
Rekeningen, kwitanties, ontvangsten/uitgaven, 1959 - 1960,
Documentatie ca., (ca. 1975 - 1985), 1 omslag