756 Gemeente Heumen (1668) 1807 - 1980


1.1.1 Notulen en besluiten


Bestanddelen
Agenda's en notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1933 - 1980, 38 omslag; 11 pak; 3 deel
Presentielijsten voor de vergaderingen van de raad der gemeente Heumen, 1953 - 1958, 1 katern
Raadsbesluiten, 1936 - 1961, 5 omslag; 8 band; 1 pak
Besluitenlijsten van de vergaderingen van het College van burgemeester en wethouders, 1934 - 1980, 33 omslag; 6 pak; 4 band
Presentielijsten van de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1956 - 1980, 2 deel