1056 Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Nijmegen 1916 - 2005


Archiefvormer
Geautoriseerde naamStichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Nijmegen
Andere namen1974-1990 Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Nijmegen
1990-2006 Stichting Openbare Bibliotheek Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
PlaatsNijmegen
RechtsvormStichting
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Voorganger(s)Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Nijmegen
Archiefvormer
Geautoriseerde naamVereniging ‘Openbare Leeszaal en Boekerij’ te Nijmegen (OLB)
Andere namen1916-1968 Vereniging ‘Openbare Leeszaal en Boekerij’ te Nijmegen op R.K. grondslag
1968-1974 Stichting ‘Openbare Leeszaal en Boekerij’ te Nijmegen op grondslag van het Evangelie
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
PlaatsNijmegen Oranjesingel 2a
Nijmegen van Schaeck Mathonsingel 1
Nijmegen van Oldenbarneveltstraat 6
Nijmegen Nassausingel 4
Nijmegen Ridderstraat 27
Rechtsvorm1916-1968 vereniging
1968-1974 stichting
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Archiefvormer
Geautoriseerde naamStichting Algemene Openbare Bibliotheek Nijmegen
Andere namen1960-1965 Stichting Algemene Openbare Nuts Bibliotheek Nijmegen
1965-1974 Stichting Algemene Openbare Bibliotheek Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
PlaatsNijmegen
Rechtsvormstichting
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Geschiedenis van het archiefIn feite zijn er drie archieven, namelijk van:
- de katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek uit 1916;
- de Algemene Openbare Bibliotheek, in 1960 voortgekomen uit de Nutsbibliotheek;
- de in 1974 door een fusie tussen deze twee gevormde Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek, die sinds 1990 Openbare Bibliotheek heette.

Het gebouw van de OLB is in september 1944 in brand gestoken. Toen is niet alleen het grootste deel van het boekenbezit, maar ook een deel van het archief verloren gegaan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het ontbreken van bestuursnotulen van voor 1939.

De AOB kan worden beschouwd als een ‘doorstart’ van de Nutsbibliotheek. Daarom zijn in dit archief ook stukken van voor 1960 te vinden.

Toen de OLB in 1972 naar De Lindenberg verhuisde, begon ook een nieuw tijdperk voor de archiefvorming. Het secretariaat voerde toen een rubriekenstelsel in dat tot de dag van vandaag is gehandhaafd. Het archief van de GOB is dus in zijn structuur gebaseerd op dat van de OLB. Het archief van de AOB is op het moment van de fusie afgesloten.
Kenmerkend voor het archief van de GOB zijn de lange series: bestuursnotulen (inventarisnummers 192-218); het directiearchief dat volgens het net genoemde rubriekenstelsel is opgezet (220-480); jaarverslagen (gebonden delen waarin ook financiële jaarstukken en belangrijke nota’s zijn opgenomen, 481-513); jaar- en werkplannen (514-530).

In de archieven van OLB en AOB bevinden zich enkele gedeponeerde archiefdelen. In dat van de OLB (1) gaat het om twee ‘catalogi van de Nederlandsche Muziek Leesinrichting in Nijmegen’ uit 1896. Op welke grond zij in dit archief zijn beland, is onduidelijk.
Dat ‘stukken betreffende de bibliotheken van de Centrale Kerkenraad in de Johanneskerk, Andreaskapel en Hees’(2) in het archief van de AOB terecht zijn gekomen, is beter voorstelbaar, omdat de Maatschappij tot Nut van het Algemeen een sterk Nederlands-hervormde inslag had.

1) Inventarisnummer 141a
2) Inventarisnummer 191a