2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.3.1 Rechten en vrijheden


Bestanddelen
Stukken betreffende opgave aan de bewaarder der hypotheken en het kadaster in het kader van de Hinderwet van veranderingen aan gebouwen als scholen, ziekenhuizen en inrichtingen, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende opgave aan de provincie Gelderland van het aantal opgenomen processen verbaal te Nijmegen over 1918, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende het afkondigen van een regeringsproclamatie, waarin het volk wordt opgeroepen de openbare orde te handhaven na de demobilisatie, 1918, 1 omslag
Stuk betreffende het vreemdelingenreglement, 1918, 1 stuk
Correspondentie met het Militair Gezag over de verlening door deze instelling van vergunningen voor het houden van vergaderingen, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening en weigering van vergunningen voor het maken van muziek in café's, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende de vervroeging van het sluitingsuur en de opheffing van deze maatregel voor café's aan de Groesbeekseweg en Ooijsedijk, die door smokkelaars worden bezocht, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende aanvragen van verlof tot het maken van muziek in café's, enzovoorts, 1919 -, 1 omslag
Conceptreglement van de Nijmeegse Nachtveiligheidsdienst en Controle, 1917, 1 stuk
Stukken betreffende adviezen over aanvragen voor vergunning tot het mogen invoeren van vuurwapenen, 1919 - 1920, 1 omslag
Stukken betreffende een aanschrijving van gedeputeerde staten waarin deze namens de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels de strafverordening van de gemeente Rijssen als voorbeeld aanhaalt om verminking van vogels te voorkomen, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende toestemming voor het houden van openbare vergaderingen in een tijd dat staat van beleg of staat van oorlog van kracht is, 1919, 1 pak
Stukken betreffende de verhoging van het bedrag voor het luiden van de avondklok, 1918 - 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een verzoek van de firma Lampe om met een fiets met breed stuur goederen te mogen vervoeren, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een verordening van het militair gezag over het jagen langs de landsgrens, 1919, 2 stuk
Stukken betreffende de vaststelling van een verordening tot het strafbaar stellen van het houden en het bezoeken van inrichtingen, waarin bij herhaling of uit winstbejag de gelegenheid wordt gegeven onderling ontuchtige handelingen te plegen (Bordeelverordening), 1918 - 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de onkosten van de burgerwacht, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende verzoeken om met schepen met ongebluste kalk of petroleum in de haven te mogen liggen, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een voorstel van het raadslid P.T.H.M. Dobbelmann om de kermis af te schaffen, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de afkondiging van een toegangs- en een kapverbod in het Heumensoord op dinsdagen en woensdagen in verband met schietoefeningen, 1918, 1 omslag