282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt 1639 - 1967


1.2.6.2.3 landerijen en opstallen


Bestanddelen
Akten van verpachting van een stuk grond, eigendom van de diakonie, genaamd "de Kerkenkamp", kadastraal gemeente Nederasselt, sectie C nrs. 109 en 110, 1801 - 1817, 1 omslag
Afschriften van brieven betreffende het eigendomsrecht op een stuk grond, genaamd "de Kerkenkamp", 1819, 1 stuk
Akte waarbij H. Schonenbergh voor de duur van zes jaren aan H. Wentink een huis met bouwland verpacht; met verklaring van de kerkenraad, dat de diakonie garant staat voor de pachtsom, 1842, 1 stuk
Brief van Rijkswaterstaat houdende verzoek om mede te delen of de diakonie bereid is de aanleg van een krib in de Maas voor eigen rekening te nemen, 1850, 1 stuk
Akte van verpachting aan F. Donzelaar van een huis, gelegen te Ewijk, en bouwland, gelegen te Overasselt, 1874, 1 stuk
Akten waarbij C. Loeffen, landbouwer te Wijchen recht van uitweg verleent aan de diakonie naar de percelen, kadastraal gemeente Nederasselt, sectie C nrs. 655, 656, 730, 733, 734 en 747, 1896 - 1897, 2 stuk
Akten van verpachting aan W. Romeyn en M. van Haren van enige stukken grond, kadastraal gemeente Nederasselt, sectie C nrs. 141 en 539, deel uitmakend van "het Molenkampje"; met bijlagen, 1941, 1954, 1965, 1 omslag
Akte van verpachting door de Dijkstoel van het polderdistrikt "Rijk van Nijmegen en Maas en Waal" aan de diakonie van een perceel grond gelegen aan de Maasbandijk; afschrift, 1954, 1 stuk