751 Gemeente Ewijk 1818 - 1980


1.1.2.2.11 Verkeer, vervoer, telecommunicatie


Bestanddelen
Provinciaal reglement op het beheer en onderhoud der buurtwegen (Provinciaal Blad van 1823, nr. 126), 1823; met tabellen en kaarten van wegen, ., 1 omslag
Plaatselijk reglement op het onderhoud der wegen, 1818, 1 stuk
Aantekeningen betreffende de verrichting van hand- en spandiensten voor de gemeente door inwoners, vooral ten behoeve van het wegenonderhoud, 1830 - 1855,
Dossier inzake de declaratie van reis- en verblijfkosten, door de burgemeester gemaakt ter bijwoning van een conferentie te Nijmegen over de verbetering van de tabel der buurtwegen, behorend bij het provinciaal reglement op het beheer en onderhoud der buurtwegen uit 1823, 1838, 1 omslag
Legger van gemeentewegen, 1853, 1 katern
Legger van wegen en voetpaden, (1858), 1 katern
Staat vermeldende de datering van de aanleg der kunstwegen in de gemeente, 1868, 1 stuk
Kladstaat houdende opgaaf van de lengte en de aard van de wegen voorkomend in de leggers van wegen en voetpaden, (ca. 1880), 1 stuk
Dossier inzake de verkrijging van J. Hendriks te Ewijk van het recht van uit- of overweg over een uiterwaard aan de Waal, kadastraal bekend gemeente Ewijk sectie A nr. 112, waar een losplaats is aangelegd, 1839 - 1840, 1 omslag
Dossier inzake de begrinding van de weg tussen Nijmegen en Druten, 1845 - 1847, 1 omslag
Stukken betreffende de eventuele aanleg van kunstwegen tussen Winssen en Bergharen en tussen Bergharen en Wijchen, 1848 - 1849, 1851 - 1852, 1 omslag
Staten van openbare werken, uitsluitend betreffende de verbetering van wegen, 1853, 1861, 1867 - 1870, 1880, 1 omslag
Staten van de aanbesteding van de levering van grind ten behoeve van het onderhoud van gemeentewegen, 1869 - 1898; deels met bijlagen, 1 omslag
Kladstaten van de kosten, door de gemeente in 1850 - 1874 gemaakt bij de aanleg en het onderhoud van wegen, en van de lengte der wegen toebehorend aan de gemeente, aan het Polderdistrict het Rijk van Nijmegen en aan de geërfden, (ca. 1875), 1 stuk
Onderhandse akte van overeenkomst met J.M. Bos, waarbij deze de gemeente vijfduizend gulden leent ten behoeve van het herstel van de Binnenweg, 1921, 1 stuk
Stukken betreffende onuitgevoerde plannen tot de aanleg van een spoor- of tramlijn tussen Nijmegen en Wamel / Zaltbommel, 1867 - 1892; met hiaten; met kaartje, 1 omslag
Dossier inzake de aanleg door de NV. 'Stoomtram Maas en Waal' van een tramlijn tussen Nijmegen en Wamel, 1897 - 1902; met kaarten, 1 omslag
Staten van in de gemeente aanwezige vaartuigen, 1920, 1925 - 1926, 1 stuk
Staten van door het hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor te Winssen ontvangen telegrammen en, vanaf augustus 1907, telefonische oproepberichten, 1902 - 1909, 1 omslag
Dossier inzake de verplaatsing van de telefoonlijn der NV 'Stoomtram Maas en Waal' langs de weg tussen Nijmegen en Druten ten behoeve van de aanleg van het plaatselijk elektriciteitsnet, 1917 - 1918, 1 omslag
12