357 Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Nijmegen 1817 - 1997


2.6 De Spaarbank binnen Nijmegen van 1819 - 1833


Bestanddelen
"Resolutieboeken", registers houdende de notulen van de directie, 1819 jan - 1825 dec, 1826 feb - 1826 dec, 2 deel
Ingekomen en minuten of concepten van uitgaande stukken, 1826 - 1828, 1831, 1 omslag
Kasboeken, 1819 jan - 1833 mrt, 6 deel
"Staatboeken", registers van inkomsten en uitgaven, 03/1819 - 07/1833, 3 deel
"Grootboeken", registers houdende de rekeningen-courant van de inleggers, 01/1819 - 03/1833, 6 deel
Alfabetische index op de namen van de inleggers onder verwijzing naar de "grootboeken", 1819 jan - 1833 mrt, 1 deel
Journalen, 1819 - 1833, 5 deel
Prospectus, 1819, 1 stuk
Uittreksels uit de notulen van de ledenvergaderingen van het Departement betreffende de Spaarbank, ter hand gesteld aan de directie van de Spaarbank, 1828, 2 stuk
Vergunningen van de burgemeester van Nijmegen voor de meesters van de zakkendragers en van de vereniging der werklieden om gelden op te nemen van de lopende rekeningen van de Spaarbank, 1827 - 1828, 6 stuk