357 Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Nijmegen 1817 - 1997


2.8 Documentatie


Bestanddelen
Tekst van de uitgesproken feestrede bij de viering van het 50-jarig bestaan van het Departement door B. ter Haar Bz., met een ledenlijst en voortgezet met een tekst van een toespraak bij de opening van de Jonge Juffrouwenschool door de voorzitter van de schoolcommissie, 1867, 1 deel
Artikel in de "Provinciale en Geldersche Courant" over de opening van de lagere school aan het Hertogplein, 1889, 1 stuk
Voorlichtings- en propagandaboekjes van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, circa 1910, (1935), 2 katern
Artikelen en krantenknipsels uit verscheidene kranten betreffende de Nutsbibliotheek en de SANOB, 1912, 1915, 1954, 1956, 1961, 1 omslag
Correspondentieblad voor Nutsbibliotheken uitgegeven door de Centrale Commissie voor de Volksbibliotheken van de Maatschappij tot Nut van ' t Algemeen, 1915, 1 katern
Maandblad "Handenarbeid ter ontwikkeling van het onderwijs uitgegeven door de vereniging tot bevordering van het onderwijs in handenarbeid in Nederland", 1929, 1 deel
"Nutswerk", kwartaalbladen onder redactie van J. Hovens Greve in Amsterdam, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ' t Algemeen, 1940, 1941, 2 katern
Gedenkboekjes bij het 125-jarig bestaan van de lagere school, 1949, 2 katern
Artikel in het "Gelders Dagblad" over de cursussen van de Volksschool voor Beeldende Kunsten, 1953, 1 stuk
Krantenknipsels over de nieuw te bouwen school aan de Palembangstraat, 1954, 1955, 1957, 1958, 1 omslag
Foto's van de opening van de lagere school aan de Palembangstraat, 1959, 1 omslag
Advertenties in twee dagbladen houdende de bekendmaking van de aanvang in 1969 van het lager onderwijs in Lankforst, alsmede de oproep tot aanmelding van leerlingen, 1968, 2 stuk
Krantenartikel over een nieuw leerplan voor het lager onderwijs, verschenen in een publicatie van een commissie onder auspiciën van het Nutsseminarium voor Pedagogiek, 1968, 1 stuk
Literatuurlijst met noten bij de kandidaatsscriptie van Liesbeth Strasser over het Departement Nijmegen van de Maatschappij tot Nut van ' t Algemeen, 1968, 1 band
Exemplaren van de periodiek "Volksontwikkeling", uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ' t Algemeen, met hierin opgenomen het jaarverslag van de Maatschappij, 1971, 2 katern
Jubileumboekje ter ere van het 200-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van ' t Algemeen met als titel : "Nijmegen Nutsstad, 200 jaar Nut van ' t Algemeen", door R.E.C. van der Pluym, 1984, 1 deel