357 Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Nijmegen 1817 - 1997


1.2.1.6.1.2.4 Het complex Hertogstraat 6 / Gerard Noodtstraat 80 / Derde Walstraat 117


Bestanddelen
Stukken betreffende de verhuur van lokalen, alsmede het huisvesten en de vergoeding daarvoor van andere scholen in het complex door bemiddeling van de gemeente, 1941 - 1954, 1 omslag
Stukken betreffende het geschil met B&W. over de vergoeding voor het in huur geven van leslokalen aan andere scholen, 1946 - 1948, 1 omslag
Stukken betreffende de vergunning voor en de gemeentelijke vergoeding van de betegeling en riolering van de speelplaats, met tekening, 1948 - 1951, 1 omslag
Bestekken met voorwaarden van architect E. Hekkelman merendeels betreffende schilderwerkzaamheden, 1949, 2 stuk
Stukken betreffende de vergunning voor en de vergoeding van de uitbreiding van de centrale verwarmingsinstallatie, 1949 - 1951, 1 omslag
Stukken betreffende de vergoeding voor de aanschaf van gordijnen, 1952, 1 omslag
Stukken betreffende de vergoeding voor de kosten, gemaakt bij de omschakeling van de netspanning naar 220 volt, 1952 - 1953, 1 omslag
Correspondentie met gegadigden voor de koop van het complex Hertogstraat 141 en St. Canisiussingel 24 en de school aan het Hertogplein, 1953-1956,
Advies van notaris H.C.W. van Schaik over de competenties van het bestuur, uitgebracht in verband met de voorgenomen verkoop van het complex aan het Hertogplein, met bijlagen, 1954, 1 omslag
Stukken betreffende de voorlopige verkoopovereenkomst gesloten met de R.K. Werkliedenvereniging St. Stephanus voor het totale complex, alsmede inzake de ontbinding daarvan, 1955 - 1958, 1 omslag
Memorandum betreffende de vrijwillige (terug-) betaling aan het Departement van de eerder kwijtgescholden oprichtingskosten en huur door de Vrije Academie als rechtsopvolgster van de Nijmeegse Volksschool voor Beeldende Kunst, 1957, 1 stuk
Akte van verkoop van het complex aan D. Egbers in Groesbeek, met bijlagen, 1958, 1959, 1 omslag
Stukken betreffende de vergoeding door de gemeente van de kosten voor vervanging, herinrichting en aanvulling van de inventaris en de leermiddelen bij de verhuizing van de school aan het Hertogplein naar de Palembangstraat, 1959-1961,