282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt 1639 - 1967


4 Documentatie


Bestanddelen
Synopsis of kort begrip van de resolutiën en ordonnantiën, soo der Nationale Synoden als Particuliere van 't Hertogdom Gelre en Graafschap Zutphen, tot onderhoudinge van goede ordre, z.p., ca. 1750, 1 deel
C. Hooijer, Alphabetisch register op de wetten en besluiten, vervat in de verzameling der kerkelijke wetten, Zaltbommel 1848, 1848, 1 deel
G. Bruna, De reglementen voor de Nederlandsche Hervormde Kerk, benevens de daartoe behoorende Koninklijke en synodale besluiten, Zwolle 1871, vijfde herziene druk, 1871, 1 deel
M.W.L. van Alphen, Nieuw Kerkelijk Handboek, omvattende al de door den staat gesubsidieerde protestantsche Kerkgenootschappen en het Christelijk Gereformeerd Kerkgenootschap, 's-Gravenhage 1883, 1883, 1 deel
M.W.L. van Alphen, Nieuw Kerkelijk Handboek, tevens Compleet Predikantenboek, omvattende al de door den staat gesubsidieerde protestantsche Kerkgenootschappen en het Christelijk Gereformeerd Kerkgenootschap, 's-Gravenhage 1884, 2e druk, 1884, 1 deel