751 Gemeente Ewijk 1818 - 1980


1.2.2.2.02.1.2.4 Uitbreidings- en bestemmingsplannen


Bestanddelen
Dossier inzake de voorbereiding van het bestemmingsplan 'Katterik' te Winssen (complex II), 1970 - 1975, 1978; met kaarten, 1 omslag
Dossier inzake de ambtelijke en bestuurlijke behandeling van het bestemmingsplan 'Kern Winssen'; met kaarten en foto; met retroactum 1963, 1971 - 1972, 1975 - 1980, 1 pak
Advies van de Technische Kringdienst betreffende de aan te houden rooilijnafstanden in het tuinbouwplan aan de Veluwstraat en de Brugstraat, 1966, 1 stuk
Stukken betreffende de voorbereiding van het bestemmingsplan I Ewijk-West, 1966 - 1968; met kaarten, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling en herziening van het bestemmingsplan 'Meldingsgebieden', betreffende terreinen voorkomend op de lijst van natuurgebieden in Gelderland, vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 1967, 1969 - 1973, 1976 - 1978; met kaarten, 1 omslag
Dossier inzake de naamgeving aan het bestemmingsplan 'Lampeland', gelegen bezuiden de Pater Van Boxtelweg te Ewijk, 1970, 1 omslag
Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan 'Rijkswegen' ten behoeve van de aanleg van de Rijkswegen 73 en 75, 1970 - 1973; met kaarten, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling, wijziging en uitwerking van het bestemmingsplan 'Vording I' te Ewijk, 1970 - 1973; met kaarten, 1 omslag
Stukken betreffende de beoordeling van voor het gemeentebestuur van Druten opgestelde ontwerp-bestemmingsplan Deest, alsmede het plan van uitwerking 'De Ganzenkuil', 1970 - 1971, 1973, 1977, 1979; met kaarten, 1 omslag
Stukken betreffende de voorbereiding, vaststelling en uitwerking van het bestemmingsplan 'De Groene Heuvels' voor het recreatiegebied aan de Ficarystraat te Winssen, 1970 - 1973, 1977 - 1978, 1980; met kaarten, 1 omslag
Stukken betreffende de voorbereiding en de uitvoering van verschillende lokale plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening, waaronder notulen van vergaderingen van werkgroepen en commissies, 1970 - 1980; met kaarten, 1 pak
Dossier inzake de voorbereiding van het bestemmingsplan 'Kerkehosterd' te Ewijk, 1972 - 1974; met kaarten, 1 omslag
Stukken betreffende het beleid ten aanzien van de vestiging van detailhandelsondernemingen buiten de winkelgebieden, 1972 - 1976, 1 omslag
Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan 'Gemeentewerf' ten behoeve van een gemeentewerkplaats aan de Ir. Van Stuivenbergweg, 1975 - 1977; met kaarten, 1 omslag
Stukken betreffende de voorbereiding van het bestemmingsplan voor een terrein aan de Hoogstraat te Ewijk, 1978 - 1979, met kaart, 1 omslag
Stukken betreffende de ambtelijke en bestuurlijke behandeling van het bestemmingsplan 'Buitengebied', 1969 - 1980; met kaarten, 3 pak
Stukken betreffende de ambtelijke en bestuurlijke behandeling van het bestemmingsplan 'Kern Ewijk', 1969 - 1978; met kaarten en tekeningen, 3 pak
Stukken betreffende de voorbereiding, de vaststelling en de herziening van uitbreidingsplannen, 1933 - 1968; met kaarten, 4 omslag; 29 blad
Stukken betreffende de voorbereiding, vaststelling, herziening en uitwerking van het bestemmingsplan 'Vording II', 1974 - 1980; met kaarten, 2 omslag
Boor- en sonderingsrapporten verrichten ten behoeve van de realisatie van bestemmingsplannen, 1974 - 1979, 2 omslag