788 Technische Kring Dienst (TKD) met betrekking tot de Gemeente Ewijk 1945 - 1979


8.3.1 Wegen te Ewijk


Bestanddelen
Dossier inzake het herstellen en verbeteren van de Dorpsstraat te Ewijk; met kaartjes, 1949 - 1951, 1 omslag
Dossier inzake plannen voor een noordwaartse verlegging van een gedeelte van de Klapstraat bij de aansluiting op de Julianastraat te Ewijk, 1960, 1 omslag
Dossier inzake het aanbrengen van een asfaltbetondeklaag op de Veluwstraat te Ewijk en een gedeelte van de Plaksestraat te Winssen, 1961 - 1962, 1 omslag
Dossier inzake een verbetering van het kruispunt van de Julianastraat en de Van Heemstraweg te Ewijk; met tekeningen, 1961 - 1965, 1 omslag
Dossier inzake de aanleg van de Pastoor Hootsmansstraat en een gedeelte van de Burgemeester Overmarsstraat te Ewijk; met tekeningen, 1961 - 1969, 1 omslag
Dossier inzake de aanleg van de Wethouder Loeffenstraat en de Piet Janssenstraat te Ewijk; met tekeningen, 1962 - 1965, 1 omslag
Stukken betreffende de besluitvorming inzake de aanleg van wegen in het bungalowpark Doddendaal te Ewijk, 1965 - 1966, 1 omslag
Dossiers inzake de reconstructie van diverse wegen; met tekeningen, 1965 - 1967, 2 omslag
Dossier inzake de aanleg van wegen op het bouwterrein ten westen van de Julianastraat te Ewijk, 1965 - 1968, 2 omslag
Dossier inzake het herstel van vorstschade aan de Julianastraat te Ewijk en de Molenstraat en Notaris Stephanus Roesstraat te Winssen, 1966 - 1968, 2 omslag
Stukken betreffende plannen voor een verbetering van de Blatenplak te Ewijk, 1968, 1971, 1 omslag
Dossiers inzake de aanleg van trottoirs en parkeerplaatsen langs diverse wegen; met tekeningen, 1968 - 1975, 5 omslag
Stukken betreffende de aanleg van wegen en riolering bij de Blatenplak en een reconstructie van het reeds bestaande gedeelte van de Blatenplak te Ewijk; met tekeningen, 1971 - 1972, 1 omslag
Dossier inzake een verbetering van de Dam te Ewijk; met tekeningen, 1971 - 1974, 1 omslag
Dossier inzake de aanleg van wegen in het plan Lampeland te Ewijk; met tekeningen, 1971 - 1975, 1 omslag
Dossiers inzake de aanleg van wegen met riolering en bijkomende werken in het plan Vording I, ten westen van de Directeur Trompstraat te Ewijk; met tekeningen, 1972 - 1977, 4 omslag
Dossier inzake een reconstructie van het Schoolpad te Ewijk met bijkomende werken; met tekeningen, 1973 - 1976, 1 omslag
Dossiers inzake de aanleg en afwerking van twee ontsluitingswegen met riolering voor een complex van 18 premiewoningen ten zuiden van de Piet Jansenstraat te Ewijk; met tekeningen, 1974 - 1976, 2 omslag
Dossier inzake een reconstructie van de Klaphekstraat tussen de Pater Van Boxtelweg en het Schoolpad te Ewijk; met tekeningen, 1974, 1976 -1979, 3 omslag
Dossiers inzake een reconstructie van de gedeelten van de Vordingstraat en Julianastraat en van het kruispunt Julianastraat, Hoogstraat, Vordingstraat en Pater Van Boxtelweg te Ewijk; met tekeningen, 1974 - 1979, 2 omslag; 1 pak
12