1 Stadsbestuur Nijmegen 1196 - 1810


10.4 De Grift

Bereik en inhoud Verbinding tussen Nijmegen en Arnhem, de Grift genaamd.

Van de toestemming, door koning Hendrik VII in 1310 aan de graaf van Gelre verleend om een kanaal aan te leggen tussen Nijmegen en Arnhem ter verkrijging van een betere verbinding tussen deze steden, is destijds blijkbaar geen gebruik gemaakt; evenmin leidden de verordeningen van hertog Karel in 1534 in dit opzicht tot enig resultaat (zie Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI, no. 1765). In 1580 werd opnieuw een octrooi uitgegeven, maar eerst na de herhaalde octrooien door de Landdag van 1595, 1597 en 1598 (zie Inv. no. 2766) werd de zaak ernstig aangepakt en naderde in 1611 het project zijn voltooiing. Het kanaal door de Betuwe heeft echter niet beantwoord aan de verwachtingen en verzandde vrij spoedig. De voor het onderhoud geheven tol bleek niet toereikend en in 1741 nam de provincie het onderhoud van de beide steden over.

Bestanddelen
Akte, waarbij de Staten van Gelderland, ter voltooiing van de Grift tussen Nijmegen en Arnhem, bekrachtiging geven van de in dit verband reeds vroeger gegeven octrooien, 1611, 1 charter
Obligaties, uitgegeven door en ten laste der stad Nijmegen ten behoeve van de aanleg van de Grift, 1608, 1613; met akten van transport daarvan, 1643-1662, 1608, 1613, 1643 - 1662, 10 charter
Rekeningen van de burgemeester Johan van Hoevel van de administratie van de Grift, afgelegd aan de steden Nijmegen en Arnhem, 1607 - 1618, 4 deel
Stukken betreffende het beheer van de burgemeester Johan van den Hoevel, 1607 - 1613, 1 omslag
Rekeningen van Pontiaen Singendonck van de administratie van de Grift, afgelegd aan de steden Nijmegen en Arnhem, 1618 - 1633, 4 deel
Stukken betreffende het beheer van de administrateur Pontiaen Singendonck, 1618 - 1626, 1 omslag
Rekeningen van Pontiaen Singendonck, Christiaen van Ummesen, Dr. Arnolt Jordaen Rampers, Pelgrom Helman en Isaac van de Berch van de administratie van de Grift, afgelegd aan de steden Nijmegen en Arnhem, 1634 - 1639, 6 deel
Rekeningen van de rentmeester Jacob Romborch van de administratie van de Grift, afgelegd aan de steden Nijmegen en Arnhem, 1640, 1641, 2 deel
Rekeningen van de rentmeester Gijsbert Singendonck van de administratie van de Grift, afgelegd aan de steden Nijmegen en Arnhem, 1642 - 1645, 4 deel
Rekening, afgelegd door de momboirs van de minderjarige kinderen van Gijsbert Singendonck, 1646 en rekeningen van Anthonis van Walbeeck van de administratie van de Grift, afgelegd aan de steden Nijmegen en Arnhem, 1647-1650, 1646, 1647-1650, 1 band
Rekeningen van Gijsbert van Muijlicom, Johan Aertsen en Hendrick Heysen van de administratie van de Grift, afgelegd aan de steden Nijmegen en Arnhem, 1651 - 1659, 1 band
"Ordonnantieboeck" voor Gijsbert van Muijlicom. Ligger van betalingen ten laste der administratie van de Grift, 1651, 1 stuk