146 Collectie vooronderzoek Nijmeegse oorlogsgeschiedenis door professor L.J. Rogier (1940) 1953 - [circa 1962]


1.3 Bronnen


Bestanddelen
Processen-verbaal van verhoren inzake zwarthandel in goud en dergelijke tijdens de oorlog, 1945, 1 omslag
Verhandeling van dominee J.A. van Selms, getiteld 'Verzet van de kerken 1940 - 1945 in Nijmegen', [tussen 1945 en circa 1962], 1 stuk
Verslag met de titel 'Uit Memoranda Decanaat Nijmegen' over de periode van 31 maart tot 21 mei 1940, 1940, 1 stuk
Brief aan de Generalkommissar für das Sicherheitswesen in Den Haag, houdende verzoek tot intrekking van een boete wegens vermeende duitsvijandigheid, 1942, 1 stuk
Verslag getiteld 'Lotgevallen van de Openbare Leeszaal en Boekerij op de R.K. Grondslag te Nijmegen', met bijlage, 1945, 1 omslag
Verslagen van diverse burgers over de oorlogsjaren, deels in afschrift, aantekeningen van Rogier, alsmede documentatie, 1943 - 1962, 1 omslag
Artikel uit Volk en Vaderland getiteld 'Het Jodenmerk', 1942, 1 stuk
Stukken van het Comité van de geallieerde dansavonden, 1945, 1 omslag
Verslag van C.J. Rooijens, hoofdverpleger bij de G.G.D., getiteld 'Ervaringen op het slagveld van Nijmegen', [circa 1945], 1 stuk
Verslag van pastoor Wilens over de eerste oorlogsdagen; handschrift en 3 getypte exemplaren, [tussen 1953 en circa 1962], 1 omslag
Circulaire van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers Nijmegen houdende uitnodiging voor een reünie, 1954, 1 stuk