146 Collectie vooronderzoek Nijmeegse oorlogsgeschiedenis door professor L.J. Rogier (1940) 1953 - [circa 1962]


1.2 Aantekeningen


Bestanddelen
Aantekeningen betreffende onderwijzend personeel, [tussen 1953 en circa 1962], 1 omslag
Aantekeningen bij het dagboek van Chr. Kokke (15 februari t/m 25 augustus 1941), [tussen 1953 en circa 1962], 1 omslag
Aantekeningen bij onder andere het archief van het Kabinet van de Burgemeester, betreffende de burgerij en andere zaken, [tussen 1953 en circa 1962], 1 omslag
Aantekeningen bij artikelen uit De Gelderlander van 7 tot 23 mei 1940, [tussen 1953 en circa 1962], 1 omslag
Aantekeningen betreffende het verzamelen van gegevens over Nijmegen in oorlogstijd, [tussen 1953 en circa 1962], 1 omslag
Aantekeningen bij literatuur en bij de Collectie Oorlogsdocumentatie, betreffende oorlogshandelingen, [tussen 1953 en circa 1962], 1 omslag
Aantekeningen bij 'Annalen van het Carmelietenklooster te Nijmegen', i.v.m. Titus Brandsma, [tussen 1953 en circa 1962], 1 omslag
Aantekeningen betreffende het gemeentebestuur en andere zaken, [tussen 1953 en circa 1962], 2 omslag
Aantekeningen betreffende de politie in Nijmegen, [tussen 1953 en circa 1962], 2 omslag
Aantekening bij het archief van de Commissie tot Documentatie van het Verzet Nijmegen, [tussen 1953 en circa 1962], 3 omslag
Aantekeningen bij het archief van de Secretarie Algemene Zaken van de gemeente Nijmegen 1940 - 1946, [tussen 1953 en circa 1962], 7 omslag
Aantekeningen bij de Collectie Oorlogsdocumentatie van het Gemeentearchief Nijmegen, [tussen 1953 en circa 1962], 3 omslag
Aantekeningen bij het archief van de Documentatiecommissie voor de Zuivering van het Overheidspersoneel in het district Nijmegen (nrs. 5-50), [tussen 1953 en circa 1962], 1 omslag
Aantekeningen bij het archief van de Documentatiecommissie Bevrijding Nijmegen 1944, [tussen 1953 en circa 1962], 1 omslag
Aantekeningen bij de persoonsdossiers van de gemeente Nijmegen, het archief van de Verzetscommissie en andere bronnen, [tussen 1953 en circa 1962], 1 omslag
Aantekeningen bij literatuur over de oorlog en het verslag over het sanatorium Dekkerswald (17 september 1944 t/m 21 februari 1945) van A.J. Henneman, [tussen 1953 en circa 1962], 1 omslag
Aantekeningen betreffende kerken en religieuze organisaties, [tussen 1953 en circa 1962], 1 omslag
Aantekeningen betreffende nog te lezen stukken aangaande het Militair Gezag, [tussen 1953 en circa 1962], 1 omslag
Aantekeningen onder het hoofd 'N.S.B. und Katholizismus', [tussen 1953 en circa 1962], 1 omslag
Aantekeningen betreffende Jan van Hoof, bij het gedenkboek 1940-1945, [tussen 1953 en circa 1962], 1 stuk
12