149 Dienst Plantsoenen en Bosbeheer Gemeente Nijmegen 1920 - 1963


2.3.1.1.01 Parken en plantsoenen


Bestanddelen
Stukken betreffende het voorkomen en bestrijden van onkruid, plantenziekten, insekten en ongedierte, 1900 - 1956, 3 omslag
Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van parken en plantsoenen; met kaarten, 1932 - 1956, 4 omslag
Registers van uitgaven, hoofdzakelijk voor de aankoop van materiaal ten behoeve van het onderhoud van plantsoenen, bossen en landerijen, 1935 - 1955, 1960, 9 deel
Stukken betreffende een onderzoek naar de kosten van het onderhoud van de plantsoenen, 1939 - 1940, 1 omslag
Stukken betreffende de aanleg van plantsoen in verband met de bouw van de Waalbrug; met kaart, 1932 - 1936, 1 omslag
Stukken betreffende de verbouwing van voedingsgewassen op gemeentelijke plantsoenterreinen in het kader van de voedselvoorziening; met kaart, 1940 - 1946, 1 omslag
Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van het stadspark De Goffert; met kaarten, 1947 - 1963, 12 omslag
Stukken betreffende de aanleg en wijziging van plantsoen in verband met de aanleg van riolering aan de Hatertseweg en aan de Driehuizerweg, en in verband met de aanleg van een overstortvijver aan de Houtlaan, 1957 - 1962, 1 omslag
Stukken betreffende de aanleg van plantsoen in verband met werkzaamheden aan de Waalkade en de bouw van een losplaats langs het Maas-Waalkanaal te Hatert, 1959 - 1962, 1 omslag