149 Dienst Plantsoenen en Bosbeheer Gemeente Nijmegen 1920 - 1963


2.3.1.1.06 Sportvelden

Bereik en inhoud Zie ook inv.nrs. 297 - 299, 301 en onder 2.3.3

Bestanddelen
Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van sportvelden; met kaarten, 1929 - 1963, 7 omslag
Stukken betreffende de aanleg en exploitatie van sportvelden; met kaarten, 1947 - 1963, 8 omslag
Stukken betreffende de verkoop van graszoden afkomstig van voormalige sportvelden, 1958, 1 omslag
Stukken betreffende de aanleg van ijsbanen op gemeentelijke sportterreinen, 1959 - 1960, 1 omslag