149 Dienst Plantsoenen en Bosbeheer Gemeente Nijmegen 1920 - 1963


2.3.1.1.04 Bossen

Bereik en inhoud Zie ook inv.nrs. 297 - 299, 301, 304 - 312, 355

Bestanddelen
Stukken betreffende de aanplant en exploitatie van bossen, 1932 - 1956, 2 omslag
Stukken betreffende de exploitaite van de bossen op Heumensoord, Mariënbos, De Vier Perken, De Dukenburg en Maldens Vlak, 1895 - 1956, 8 omslag
Register houdende gegevens over het rooien en verjongen van dennenbos op Heumensoord, 1907 - 1914, 1 deel
Stukken betreffende het opstellen van een werkplan voor de verzorging en instandhouding van de bossen op de Kwakkenberg en omgeving, 1939 - 1940, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave van gegevens over oppervlakte, ligging, soort en ouderdom van de bebossing op Heumensoord; met retroactum, 1898, 1943, 1 omslag
Stukken betreffende de schade ten gevolge van bosbranden op Heumensoord, Mariënbos en De Vier Perken, 1948 - 1950, 1956, 1960, 1 omslag
Stukken betreffende de maatregelen ter voorkoming van bos- en heidebranden in de gemeenten Groesbeek en Heumen, 1956, 1 omslag
Stukken betreffende het rooien van een perceel bos gelegen tussen de Heiweg, de St. Annastraat en de Van Peltlaan ten behoeve van woningbouw, 1958, 1 omslag
Stukken betreffende de inventarisatie van bossen en woeste gronden, 1959 , 1962, 1 omslag