149 Dienst Plantsoenen en Bosbeheer Gemeente Nijmegen 1920 - 1963


2.2.2.5 Salaris, pensioen, verzekering, onkostenvergoeding


Bestanddelen
Stukken betreffende het bezuinigen op de personeelskosten, 1932 - 1933, 1 omslag
Registers houdende opgave van gegevens over arbeidsuren en loonkosten, 1936 - 1963, 15 deel
Stukken betreffende de algemene salarisregeling voor gemeentepersoneel en de toepassing daarvan, 1910, 1917 - 1963, 4 omslag
Stukken betreffende de inhouding van loonbelasting, van premies op grond van sociale wetten en van bijdragen voor bedrijfssparen en weldadigheidsdoeleinden, 1940 - 1962, 3 omslag
Stukken betreffende de regeling en toepassing van de pensioenwet, 1921 - 1922, 1932 - 1959, 4 omslag
Stukken betreffende de regeling en toepassing van de sociale verzekeringen, 1922, 1930 - 1963, 4 omslag
Stukken betreffende de wettelijke aansprakelijkheid van het personeel, 1956, 1 omslag
Stukken betreffende de regeling en de toekenning van wachtgeld, 1933, 1938, 1949, 1952, 1955, 1 omslag
Stukken betreffende de toekenning van vergoedingen voor overwerk, ploegendiensten, onregelmatige diensten en vorstverlet, 1932 - 1934, 1940, 1944, 1948 - 1963, 4 omslag
Stukken betreffende de toekenning van schadeloosstellingen en tegemoetkomingen wegens wonen, reizen, huwelijk, ziekte, bevalling, kleding en studie, 1933 - 1963, 6 omslag