199 Maas- en Waalkanaalvereniging Nijmegen 1910 - 1928


1 Archief


Bestanddelen
Boekjes en brochures betreffende de kanalisatie van de Maas en de aanleg van het Maas-Waalkanaal, 1901 - 1931, 1 omslag
Kranten- en tijdschriftknipsels betreffende het Maas-Waalkanaal, 1909 - 1947, 1 omslag
Statuten, 1910, 2 stuk
Jaarverslagen, 1910, 1912 - 1918, 1 omslag
Kaarten van het Maas-Waalkanaal en omgeving, [1910 - 1927], 1 omslag
Losse aantekeningen van [C.A.P. (Kees) Ivens, raadslid, betreffende het Maas-Waalkanaal, 1910 - 1928, 1 omslag
Correspondentie betreffende de aanspraak van Thijs Plet, oud-raadslid en voorzitter van de Nijmeegsche Handelsvereeniging, op zijn initiatiefvoorstel voor de standkoming van het Maas-Waalkanaal, 1918, 1 omslag
Gedrukt verslag van de gemeenteraadsvergadering van 7 september betreffende een voorstel voor de aanleg van havens en industrieterreinen in verband met de totstandkoming van het Maas-Waalkanaal, 1918, 1 stuk
Brieven van de secretaris van de koningin aan C.A.P. (Kees) Ivens te Nijmegen, 1927, 1 omslag
Stukken betreffende de benoeming van C.A.P. (Kees) Ivens tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 1928, 1 omslag