1324 Polderdistrict Circul van de Ooij en Millingen 1958 - 1969


1.2.2.2.4 Watergangen


Bestanddelen
Stukken betreffende het plan voor de verbetering van de ontwatering via Het Meer, De Grenswetering en het Hollands-Duits gemaal; met kaarten en tekeningen, 1958 - 1969, 3 omslag
Stukken betreffende de vrijwillige ruilverkalving te Persingen, samenhangend met de uitvoering van het in de voorgaande nummers bedoelde ontwateringsplan; met kaarten, 1960 - 1969, 1 omslag
Stukken betreffende het opmaken van de legger A der watergangen; met kaart, 1959 - 1969, 1 omslag
Kaarten van de uitbreidingsplannen van Beek, Ubbergen, Leuth, Kekerdom en Ooij, 1961 - 1962, 1 omslag
Stukken betreffende een bezwaarschrift aan Gedeputeerde Staten tegen het plaatsen van binnen- en buitendijks gebied op de lijst van natuurgebieden voor Gelderland in verband met de ontwatering, 1962, 1 omslag
Stukken betreffende de verkoop van een watergang, voorkomend op de legger A, ten oosten van de Verbindingsweg te Beek aan de Gemeente Ubbergen; met een kaart, 1962 - 1963, 1 omslag
Stukken betreffende de uitvoering van de werken, opgenomen in het ontwateringsplan onder supervisie van de Nederlandse Heidemaatschappij; met tekeningen en kaarten, 1962 - 1969, 1 pak; 6 omslag
Stukken betreffende de verbetering van de afwatering van de afdeling Erlecom; met kaarten, 1962 - 1969, 1 omslag
Stukken betreffende het overnemen van het onderhoud van watergangen door de gemeente Millingen; met een kaart, 1965 - 1967, 1 omslag