960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


1.2.3 Voluntaire rechtspraak


Bestanddelen