788 Technische Kring Dienst (TKD) met betrekking tot de Gemeente Ewijk 1945 - 1979


7 Waterstaat


Bestanddelen
Stukken betreffende het dempen van sloten langs wegen, 1952, 1956, 1 omslag
Stukken betreffende de verkrijging van vergunningen en ontheffingen van het Polderdistrict Maas en Waal, 1965 - 1979, 1 omslag
Dossier inzake de advisering aan de gemeente in verband met dijkverzwaringswerkzaamheden door het Polderdistrict Maas en Waal; met kaarten, 1972, 1975, 1 omslag