376 Heerlijkheid Ubbergen 1290 - 1815


2.4 Transporten van roerende goederen


Bestanddelen
Extracten uit het protocol van de heerlijkheid Ubbergen, 1630 - 1644, 1713, 1 omslag
Akte, waarbij Johan Wolters en Neesken Jans en Joost Jans en Jenekken Jans aan Diederick van Haelderen verkopen het vierde deel in een perceel land, genaamd 'den Cattepadt', groot ongeveer 5 hondt, gelegen onder Ubbergen, 1613, 1 charter
Akte, waarbij Caerl Vijgh, heer van Soelen en Ubbergen, aan Frans Bechaeven en Catharina en Velhthoff verkoopt, tegen een erfcijns van een Carolusgulden en zes volwassen hoender's jaars, een hofstede met erf gelegen onder Ubbergen, 1613, 1 charter
Conventie tussen Nicolaas Vygh, heer van Ubbergen en burgemeester van Nijmegen, en Cornelis Beeckman, raadsvriend en commissaris van Nijmegen, betreffende de verkoop aan laatstgenoemde van twee stukjes land, gelegen onder onder en boven 'den Berch' te Ubbergen en door Beeckman aan Vygh verleende vergunning om vanuit de put van Beeckman's huis in de Borchtstraat, genaamd het Helm, een pompleiding te leggen naar het daarnaast gelegen erf van Vygh, 1650, 1 stuk
Concept van een akte van transport, waarbij Dr. Wilhem van Loon aan Peter Beeckman en Francisca Verbolt voor 150 gulden een morgen bouwland verkoopt, gelegen in de heerlijkheid Ubbergen, 1697, 1 stuk
Extracten uit het 'gerigtelijk prottocol' der heerlijkheid betreffende transporten van onroerende goederen, gelegen binnen Ubbergen, 1699 - 1746, 4 stuk
Akte, waarbij de vrouwe van Ubbergen aan Philip Hengst, tegen een jaarlijkse erfcijns van 4 gulden Hollands, een stuk land verkoopt gelegen in het 'Eerste Dal' te Ubbergen, 1712, 1 charter
Akte, waarbij de vrouwe van Ubbergen aan Jan Pauls en Gertruijd Kersten, tegen een jaarlijkse erfcijns van 16 gulden Hollands, een stuk land verkoopt, groot ongeveer 40 roeden, gelegen tussen het Meer en de Hoenderberg, 1713, 1 charter
Akte, waarbij Odilla Louisa van Steland, vrouwe van Ubbergen, aan Jan Dessein en Grietje Kammemakers een stukje land verkoopt, groot ongeveer 1/2 hond, gelegen nabij het Vrouwendal, tegen een jaarlijkse erfrente van 3 gulden Hollands, 1763, 1 charter
Akte, waarbij Odilla Louisa van Stetland, vrouwe van Ubbergen, aan Henderick van Leuven en Margareta Abrahams een stukje land verkoopt, groot ongeveer 1/2 morgen, gelegen op 'de Hinsberg' in de heide binnen de heerlijkheid, tegen een jaarlijkse erfrente van 3 gulden Hollands, 1738, 1 charter
Akte, waarbij Odilia Louisa van Stetland, vrouwe van Ubbergen, aan Anneke Bouwhuijsen een stukje land verkoopt, groot ongeveer 2 hond, gelegen op 't Hogeveld bij de Cleefsche Wegh te Ubbergen, tegen een jaarlijkse erfrente van 4 gulden, 1738, 1 charter
Akte, waarbij Odilla Louisa van Stetland, vrouwe van Ubbergen, aan Jan Rientjes en Henderin van Megen een paar stukjes land verkoopt, groot ongeveer 2 hond, 't eene gelegen op 'den Berg' bij 't Vrouwendal, 't andere aan de weg bij het huis waar 'de Swaan' uithangt, tegen een jaarlijkse erfrente van 5 gulden Hollands, 1738, 1 charter
Akte, waarbij Grietje Kammemaker, wed. van Jan Dessein en en Gerrit van Raey en Teuniske de Lang aan Jan Hanssen en Mechel Hendriks een stuk land verkopen, groot ongeveer 1/2 hond, gelegen in 'het Dal' omtrent het Vrouwendaal in de heerlijkheid Ubbergen, 1744, 1 charter
Sommatie van de richter der heerlijkheid aan de in het register van bezwaar aangetekende crediteuren aangaande de voorgenomen verkoop van een stuk land, ongeveer 40 roeden groot, gelegen ter hoogte van het Meer en de Hoenderpoort binnen de heerlijkheid, en van een huis met schuur en land, groot 8 roeden, eveneens binnen de heerlijkheid gelegen in het Vrouwendael, 1748, 1 stuk