2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.5.1 Alcohol en andere verdovende middelen


Bestanddelen
Register van aanvragen van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein, met los inliggende alfabetische naamindex op aanvrager, 1882 - 1911, 1 deel
Registers van verleende verloven voor de verkoop van zwak alcoholische en alcoholvrije drank, met latere mutaties, 1905 - 1948, 5 deel
Journalen van ontvangen vergunningsrechten, verlofrechten en hotelvergunningsrechten, 1915 - 1919, 1924-1946, 1 omslag
Journalen van ontvangen vergunningsrechten, verlofrechten en hotelvergunningsrechten, 1915 - 1919, 1924-1946, 1 omslag
Schattingslijsten van de huurwaarde van lokalen waar sterke drank in het klein wordt verkocht, met bijlagen , 1922 - 1946, 5 omslag
Stukken betreffende de verstrekking van opgaven aan de provincie betreffende verleende en ingetrokken vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein, 1921 - 1931, 1 omslag
Stukken betreffende de verstrekking aan het rijk en de provincie van opgaven betreffende verleende en ingetrokken vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein, verloven voor de verkoop van zwak-alcoholische drank en hotelvergunningen, 1932 - 1945, 2 omslag
Stukken betreffende de subsidiëring van de Vereniging Consultatiebureau voor Alcoholisten 'Petrus Canisius', 1921, 1 omslag
Stukken betreffende de subsidiëring van het R.K. Drankweer-Comité en het Nijmeegsch Drankweer-Comité, 1922 - 1929, 1 omslag
Stukken betreffende de afwijzing van een subsidieverzoek van de Vereniging tot Oprichting en Explotatie van een Reizend Drankweer-museum, te Amsterdam , 1923, 1 omslag
De afwijzing van een verzoek van W.J. Koning, uitbater van een dansinrichting aan de Korenmarkt 2, om een buffet of tapgelegenheid te mogen inrichten , 1930, 1 omslag
De behandeling van een klacht van het Consultatiebureau voor Alcoholisten 'Petrus Canisius' over de vermeende clandestiene jeneververkoop in volkslogementen in de benedenstad, 1921, 1 omslag