2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.10.2 Betaalmiddelen


Bestanddelen
Stukken betreffende de vaststelling van prijzen, de in- en uitvoer en distributie van brood en granen, 1914 - 1916, 1 omslag
Stukken betreffende maatregelen tegen, advisering over het gebruik, de invoering, de omloop, de zuivering, etc. van (vreemde) munten, 1816 - 1946, 1 omslag
Missive van de fungerend onder-intendant, belast met het toezicht op het garnizoenshospitaal, met een verzoek om maandelijks een opgave te ontvangen van de marktprijzen van bepaalde artikelen, 1833, 1 stuk
Stukken betreffende het vaststellen door de burgemeester van de maximumprijzen van bepaalde consumptieartikelen, 1914 - 1916, 1 omslag
Verordening en andere stukken betreffende de goedkeuring van gemeentelijke en particuliere geldschietbanken op grond van de Geldschieterswet van 1932 (bestrijding van woeker bij het verlenen van krediet), 1932 - 1939, 1 omslag
Stukken betreffende de opgaven met betrekking tot de toepassing van de Geldschieterswet van 1932 (bestrijding van woeker bij het verlenen van krediet) aan de minister van Binnenlandse Zaken, 1934 - 1943, 1 omslag
Stukken betreffende het verzoek van de boekhouder van de Gasfabriek en Waterleiding om kapitaal van het Restitutiefonds (Duitse valuta) te mogen waarderen op 50% van de nominale waarde, 1920, 1 omslag
Correspondentie met de directeur van de N.V. Stoomtram Maas en Waal over de teruggave van gedeponeerde effecten, 1936, 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting van, vertegenwoordiging in, en het verlenen van bijdragen aan Borgstellingsfonds 'Maas en Waal' met als doel hulpverlening en woekerbestrijding ten behoeve van de middenstand in het gebied van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het Land van Maas en Waal, 1935 - 1945, 1 omslag
Stukken betreffende de medewerking aan de mogelijke oprichting van een borgstellingsfonds voor arbeiders met als doel woekerbestrijding en de aanpak van misstanden van het afbetalingssysteem, 1936 - 1938, 1 omslag