1478 Gemeente Bemmel (1936) 1940 - 2000 (2006)


1.2.3.2.5.1 Woningbouw


Bestanddelen
Stukken betreffende de aanwijzing van woningbouwlocaties, 1983 - 1985, 1990, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van jaarlijkse prestatieafspraken met Woningstichting Sint Joseph, 1997 - 2000, 1 omslag
Stukken betreffende het opstellen van meerjarenprogramma's 'Stads- en dorpsvernieuwing', deels met financiële verantwoording, 1984 - 1995, 7 omslag
Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan woningbouwvereniging Sint Joseph bij de bouw en exploitatie van woningen, 1947 - 1999, 104 omslag
Stukken betreffende de stichting, overname en de exploitatie van fabriekswoningen, complex V 9331, MSV 286 te Doornenburg, 1948 - 1961, 1 omslag
Stukken betreffende de stichting, overname en de exploitatie van noodwoningen, 1946 - 1952, 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting en opheffing van woningbouwvereniging 'Goed Wonen', 1947 - 1977, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van het subsidiebeleid ingevolge het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS), 1996, 1 omslag
Stukken betreffende de overeenkomst met de KAN-gemeenten tot de bouw van 1442 woningen, 1994 - 1997, 1 omslag
Stukken betreffende de overeenkomst met Ontwikkelingsmaatschappij Bemmel C.V. tot de bouw van 1000 trendwoningen, 1994 - 2000, 1 omslag
Stukken betreffende de woningbouwvereniging Sint Joseph, 1938 - 1999, 3 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van de grondprijzen voor woningwetwoningen, 1992, 1 omslag
Rapport betreffende woningbouwmogelijkheden voor de periode 2005-2015, 1995, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van de gemeentelijke nota stedelijke vernieuwing, 1999 - 2000, 2 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van de beleidsnota en meerjarenplanning 1989-1998 betreffende de dorpsvernieuwing, 1989, 1 omslag
Situatietekening van nood- en woningwetwoningen te Doornenburg, schaal 1:2500, met later aangebrachtte wijzigingen, 1945, 1 blad