228 Sociëteit en Nieuwe Sociëteit De Harmonie Nijmegen 1812 - 2002


VerwervingIn 1989 is het eerste deel van het archief van de nieuwe sociëteit overgebracht (nrs. 176 - 222).
AanvullingenIn 2000 is nog een aanvulling gekomen (nrs. 223 - 251). Aanvullingen op het archief verworven in 2007 zijn in rubriek 2 ondergebracht. Het betreft niet alleen aanvullingen, maar ook oude stukken die in het verleden zijn uitgeleend en die toen bij de secretaris zijn zoekgeraakt.
OrdeningVanwege de gevoelde continuïteit worden de archieven van de Sociëteit De Harmonie en de Nieuwe Sociëteit De Harmonie beschouwd als bij elkaar behorend. De nummering van het jongste archief sluit daarom ook aan op de nummering van het oudste .