779 Gemeente Wijchen 1810 - 1983


2.2.1.1.1 Gemeenteraad


Bestanddelen
Presentielijsten van de vergaderingen van de Gemeenteraad, (1931) - 1953 aug 27, 1 deel
Notulen en agenda's met bijlagen van openbare vergaderingen van de Gemeenteraad, 1934 - 1941, 1945 - 1983, 32 omslag; 25 band; 1 deel; 1 pak
Notulen van besloten vergaderingen van de Gemeenteraad, 1937 - 1983, 1 band; 1 omslag
Stukken betreffende de ambtelijke voorbereiding van de beantwoording door het College van Burgemeester en Wethouders van door raadsleden gestelde vragen, 1966, 1974 - 1979, 1981 - 1982, 1 omslag
Beleidsprogramma's voor de raadsperioden 1974 - 1978 en 1978 - 1982, met een alternatief beleidsprogramma van de fracties van Progressief Wijchen, Toonen, Straten, Loeffen en de VVD voor 1978 - 1982, 1974 - 1978, 1978 - 1982, 1 omslag
Stukken betreffende het ter kennis brengen van de Gemeenteraad en de pers van de antwoorden van het College van Burgemeester en Wethouders op schriftelijke vragen van raadsleden, 1978, 3 stuk
'Mededelingen aan de Gemeenteraad', door het College van Burgemeester en Wethouders aan de Raad gezonden brieven, overzichten, rapportages en notities, met jaarlijkse inhoudsopgaven, 1978 - 1983, 4 band; 1 omslag
Lijst van toezeggingen door het College van Burgemeester en Wethouders gedaan in de raadsvergadering van 22 april 1982, 1982, 1 stuk