2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.1.7.2.1 Dienstgebouwen


Bestanddelen
Stukken betreffende een verzoek aan de commissaris-generaal van Oorlog om een niet gebruikt wordend wachthuisje aan de Hezelpoort te mogen inrichten voor aan deze poort gestationeerde ambtenaren, 1823, 1 omslag
Stukken betreffende de huur van panden van derden als dienstgebouwen voor de belastingadministratie, 1828, 1862 1866, 1 omslag
Mededeling van de hoofdontvanger J.V. Riveau betreffende de verplaatsing van het belastingkantoor naar de Snijderstraat, 1836, 1 stuk
Concept-brief van de generaal-majoor, chef van de Algemene Directie te Den Haag met het verzoek tot inrichting van een verplaatsbaar huisje voor ambtenaren van de stedelijke belasting aan de Hertogsteegpoort en het mogen plaatsen van een wals onder een afdak nabij de Molenpoort voor het overrollen van de nieuwe Graafseweg, 1837, 1 stuk
Bestek en voorwaarden voor de afbraak en weer opmetselen van de muur langs de trappen van de Belvédère en het bepleisteren van de muren op de binnenplaats van het stadhuis, 1840, 1 stuk
Stukken betreffende maatregelen ter verzekering en vernieuwing van de administratie ná een brand ten huize van hoofdontvanger J.V. Riveaux, 1847 - 1848, 1 omslag
Stukken betreffende herstelwerkzaamheden aan de muurwerken van de Belvédère, 1858, 1 omslag
Raadsvoorstel tot het aanbrengen van veranderingen in de stookinrichting van de elektriciteitscentrale, 1918, 2 stuk
Raadsvoorstel tot aanschaf van ventilatoren ter verbetering van de trek in de rookkanalen van de elektriciteitscentrale, 1918, 2 stuk
Besluit van het College van burgemeester en wethouders betreffende het schoonhouden van het raadhuis en het gebouw in de Ridderstraat, 1919, 1 omslag
Verzoekschrift van B.J. Michels tot het verrichten van onderhoud aan het pand Molenstraat 13, 1919, 1 stuk
Rapport van de Raadhuiscommissie betreffende de bouw en indeling van een nieuw stadhuis; met plattegrond, 1920, 1 omslag
Brief van de controleur van financiën betreffende het tussentijds onnodig opnemen van de watermeters in gemeentegebouwen, 1921, 1 stuk
Stukken betreffende de verbouwing van het kantoorgebouw aan de Ridderstraat 13 tot kantoren van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs en Bouw- en Woningtoezicht; met tekeningen , 1932 - 1935, 1 omslag
Vervaardiging van een tekeningenkast voor het kantoor van de plantagemeester; met blauwdruk, 1937-1938,
Vervaardiging van ornamenten, klokken, asbakken en vulpenstandaards, en lampen voor het te verbouwen stadhuis; met tekening, 1939-1942,
Doorslag van een geleidebrief aan de chef van de afdeling Belastingen bij een uitnodigingskaart voor het afdelingspersoneel tot bijwoning van de opening van het nieuwe stadhuis, 1942, 1 stuk
Stukken betreffende te nemen maatregelen ter beveiliging van het bureau van de Afdeling Bevolking aan de Ridderstraat 4 tegen brand en inbraak, met plattegrond, 1942 - 1943, 1 omslag
Telefoonaansluitingen in dienst- en bedrijfsgebouwen en woningen van raadsleden, 1880 - 1931, 1 omslag
Verzoekschrift van J. Rups om pneumatische deurdrangers in gemeentegebouwen te mogen plaatsen, 1884, 1 stuk
12