2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.3.4.14 Gasfabriek en Waterleiding


Bestanddelen
Stukken betreffende de aanleg elektrische verlichting in het kantoor van de Gasfabriek en Waterleiding, 1918 - 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een inbraak in het kantoor van de boekhouder van de gasfabriek, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende de wijziging van het model van een aanvraagformulier voor aansluiting op het gemeentelijke gas- of waterleidingnet, 1918, 2 stuk
Stukken betreffende de aanschaf van een watergasinstallatie voor de gasfabriek, 1919, 3 stuk
Nota van de directeur van de Gemeente-Gasfabriek en Waterleiding, waarin hij pleit voor het bouwen van een nieuwe gasfabriek buiten de bebouwde kom, 1918, 1 stuk
Stukken betreffende de aanbesteding voor de bouw van de watergasfabriek, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende aanbestedingen van voerwerk (transportarbeid) voor de Gasfabriek en Waterleiding, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de vervroegde sluiting op zaterdag van de Gasfabriek en Waterleiding, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende de aanschaf van kantoormeubilair voor de Gasfabriek en Waterleiding, 1918, 1 omslag
Jaarverslagen met daarin opgenomen jaarrekeningen van inkomsten en uitgaven van de Gasfabriek en Waterleiding, 1924 - 1945, 12 deel
Begrotingen van inkomsten en uitgaven van de Gasfabriek en Waterleiding, 1877, 1911 - 1945, 20 omslag
Registers van inkomsten en uitgaven, en nota van winst en verlies en balans van de Gasfabriek van 1911, welke samen een onderdeel vormen van de jaarrekeningen van de Gasfabriek en Waterleiding, vastgesteld door de gemeenteraad, 1911 - 1912, 5 deel
Aanbevelingsbrief van NV Machinefabriek Jaffa te Utrecht betreffende de oprichting van een watergasinstallatie aan de gasfabriek, 1919, 1 stuk
Stukken betreffende het afstaan door het Rijk van een stuk grond nabij de Lunetten Bottendaal voor de bouw van een gasfabriek, met plattegrond, 1871, 1 omslag
Brief aan de majoor commandant van het Corps Minieurs en Sappeurs betreffende de schade aan de gasfabriek door een explosie van mijnen bij een oefening van het vermelde corps, 1872, 1 stuk
Stukken betreffende de aanbesteding van een te plaatsen gashouder voor de gasfabriek, 1903, 1 omslag
Stukken betreffende de levering van kolen voor de gasfabriek, 1904, 1 omslag
Stukken betreffende een certificaat van de elektrische installatie voor verlichting en krachtoverbrenging in de gebouwen van de gasfabriek, 1945, 1 omslag
Verzoekschrift van de burgemeester van 's-Hertogenbosch om inlichtingen over de gasafabriek, 1878, stuk
Stukken betreffende de verbouwing van de gasfabriek; met tekening, 1921 - 1924, 1 omslag